Nagrody

Projekty unijne

powrót

 

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności w firmie PREIS Paweł Preisner”

Krótki opis i cel projektu:

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę oraz wyposażenie obiektu rekreacyjno-usługowego z częścią gastronomiczną, hotelową i usługową w miejscowości Radawa, powiat jarosławski.

Planowane efekty:

Głównym celem projektu jest pełne wykorzystanie potencjału turystyczno-rekreacyjnego miejscowości Radawa. Cel ogólny zostanie osiągnięty przez cele szczegółowe, wśród których najważniejsze to:

- stworzenie atrakcyjnej i konkurencyjnej cenowo oferty rekreacyjno-wypoczynkowej,

- stworzenie we współpracy z partnerami projektu całych pakietów atrakcji turystycznych,

- rozwój społeczno-gospodarczy regionu poprzez stworzenie nowych miejsc pracy i wykreowanie popytu na dodatkowe atrakcje, komplementarne z ofertą Beneficjenta.

Cele ten zostanie osiągnięty poprzez budowę i wyposażenie obiektu rekreacyjno-usługowego z częścią gastronomiczną, hotelową i usługową. W rezultacie pozwoli to firmie PREIS zdywersyfikować dotychczasowy profil działalności, wpłynie pozytywnie na stabilność strumienia przychodów.

Całkowita wartość projektu: 10 598 004,50 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2 600 000,00 zł

© 2016 - 2017 Deweloper Szklane Tarasy - Nowe Mieszkania Rzeszów Projekt i realizacja strony: Technetium [TC]