Informacja o błędzie
Wystąpił błąd podczas wykonywania zapytania SQL!
SELECT d.*, p.* FROM inwestycje p LEFT JOIN inwestycje_description d ON p.id=d.parent_id WHERE d.language_id=? AND p.active=1 AND d.active=1 and p.wyszukiwarka='1' ORDER BY p.order ASC, p.id DESC LIMIT ?,?
Odpowiedź MySQL: Błąd numer 1030: Got error 28 from storage engine